Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2006

I C 233/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2014-05-29

Data publikacji: 2014-08-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 233/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 maja 2014 roku Sąd Okręgowy w Elblągu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Dorota Zientara Protokolant: sekr. sądowy Bogumiła Biniewicz po rozpoznaniu w dniu 22 maja 2014 r. w Elblągu na rozprawie sprawy z powództwa A. D. przeciwko (...) Spółce Jawnej J. R. , M. W. w G. o zapłatę 1 powództwo oddala; 2 zasądza od powódki A. D. na rzecz pozwanej (...) Spółki Jawnej J. R. M. W. w G. kwotę 9.900 zł /dzie
Czytaj więcej»

I C 233/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2014-01-16

Data publikacji: 2014-03-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 233/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 stycznia 2014 roku Sąd Okręgowy w Elblągu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Dorota Zientara Protokolant: sekr. sądowy Bogumiła Biniewicz po rozpoznaniu w dniu 9 stycznia 2014 r. w Elblągu na rozprawie sprawy z powództwa S. J. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda S. J. kwotę 76. 717 zł /siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemse
Czytaj więcej»

I C 233/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2015-12-15

Data publikacji: 2016-01-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 233/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 grudnia 2015 roku Sąd Okręgowy w Elblągu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Dorota Zientara Protokolant: stażysta Joanna Semkiw po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2015 r. w Elblągu na rozprawie sprawy z powództwa P. K. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w S. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w S. na rzecz powódki P. K. kwotę 65.000 zł /sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych/ z ustawowym
Czytaj więcej»

I C 238/10

wyrok

Sąd Okręgowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2011-03-11

Data publikacji: 2015-01-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 238/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 marca 2011 roku Sąd Okręgowy w Elblągu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Dorota Zientara Protokolant: sekr. sąd. Joanna Kmin po rozpoznaniu w dniu 8 marca 2010 r. w Elblągu na rozprawie sprawy z powództwa E. D. przeciwko Skarbowi Państwa – Aresztowi Śledczemu w E. i Aresztowi Śledczemu w G. o ochronę dóbr osobistych i zapłatę 1 oddala powództwo; 2 nie obciąża powoda kosztami procesu.
Czytaj więcej»

I C 238/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2014-01-23

Data publikacji: 2014-03-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 238/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 stycznia 2014 roku Sąd Okręgowy w Elblągu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Dorota Zientarą Protokolant: sekr. sądowy Bogumiła Biniewicz po rozpoznaniu w dniu 14 stycznia 2014 r. w Elblągu na rozprawie sprawy z powództwa S. W. przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej Budownictwa (...) w E. o uchylenie uchwały 1 powództwo oddala; 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanej kwotę 495 zł /czterysta dziewięćdzie
Czytaj więcej»

I C 253/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2015-09-28

Data publikacji: 2015-11-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 253/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 września 2015 roku Sąd Okręgowy w Elblągu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Dorota Zientara Protokolant: stażysta Joanna Semkiw po rozpoznaniu w dniu 14 września 2015 r. w Elblągu na rozprawie sprawy z powództwa (...) D. B. - (...) spółki jawnej w M. przeciwko Gminie Z. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 nie obciąża powódki kosztami procesu oraz nieuiszczonymi kosztami sądowymi. Sygn. akt I C 253/12
Czytaj więcej»

I C 258/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2013-12-19

Data publikacji: 2014-01-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 258/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 grudnia 2013 roku Sąd Okręgowy w Elblągu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Dorota Zientara Protokolant: st. sekr. sądowy Danuta Gołębiewska po rozpoznaniu w dniu 19 grudnia 2013 r. w Elblągu na rozprawie sprawy z powództwa M. B. i Z. B. przeciwko I. Ś. (1) o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli 1 oddala powództwo, 2 nie obciąża powodów kosztami procesu. Sygn. akt I C 258/13 UZASADNIENIE Powo
Czytaj więcej»

I C 258/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2017-02-03

Data publikacji: 2017-06-21

trafność 100%

Sygn. akt I C 258/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 lutego 2017 roku Sąd Okręgowy w Elblągu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Dorota Zientara Protokolant: sekr. sądowy Joanna Michaliszyn po rozpoznaniu w dniu 2 lutego 2017 r. w Elblągu na rozprawie sprawy z powództwa W. Z. przeciwko R. J. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego R. J. na rzecz powoda W. Z. kwotę 85.000 zł /osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych/ z ustawowymi odsetkami od 10 stycznia 2017 r. do
Czytaj więcej»

I C 279/08

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2014-06-13

Data publikacji: 2014-08-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 279/08 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 czerwca 2014 roku Sąd Okręgowy w Elblągu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Dorota Zientara Protokolant: sekr. sądowy Bogumiła Biniewicz po rozpoznaniu w dniu 12 czerwca 2014 r. w Elblągu na rozprawie sprawy z powództwa H. D. przeciwko Powiatowi (...) z udziałem interwenienta ubocznego (...) Spółki Akcyjnej w W. o zapłatę i ustalenie 1 zasądza od pozwanego Powiatu (...) na rzecz powódki H. D. kwotę
Czytaj więcej»

I C 288/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Elblągu

Data orzeczenia: 2014-10-07

Data publikacji: 2014-11-20

trafność 100%

Sygn. akt I C 288/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 października 2014 roku Sąd Okręgowy w Elblągu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Dorota Zientara Protokolant: sekr. sądowy Bogumiła Biniewicz po rozpoznaniu w dniu 7 października 2014 r. w Elblągu na rozprawie sprawy z powództwa (...) (...) w W. przeciwko I. U. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego I. U. na rzecz powoda (...) (...) w W. kwotę: - 126.294,69 zł /sto dwadzieścia sześć tysięcy dwieście dziew
Czytaj więcej»